Biên Bản họp CĐCS

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn:
Người gửi: Đao Tiến Tuyến (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:20' 21-03-2009
Dung lượng: 30.5 KB
Số lượt tải: 560
Số lượt thích: 0 người
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD PHÚ TÂN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
CĐCS Trường THCS Gò Công Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN
Về việc họp BCH công đoàn cơ sở để tự kiểm tra ,đánh giá công đoàn cơ sở vững mạnh năm học 2008 – 2009.

- Thời gian tiến hành : Vào lúc 17 giờ 30 phút.Ngày 19 tháng 03 năm 2009.
- Địa điểm : Tại văn phòng trường THCS Gò Công.
- Thành phần tham gia :
1.Trần Đình Nghĩa - Hiệu trưởng
2. Hồ Thị Ngọc Thủy - Chủ tịch công đoàn
3.Nguyễn Thị Mai
4.Lê Thanh Huyền
5.Nguyễn Mộng Nghi – Thư ký

Nội dung cuộc họp: BCH công đoàn tự kiểm tra, chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh năm học 2008 – 2009
- Đồng chí Hồ Thị Ngọc Thủy chủ tịch công đoàn cơ sở trường yêu cầu, nội dung ý nghĩa của việc tự kiểm tra, đánh giá CĐCS vững mạnh.
- BCH công đoàn tiến hành bàn bạc, thống nhất chấm điểm theo từng phần.
Căn cứ vào các chỉ tiêu đã đề ra ở hội nghị công nhân viên chức đầu năm và những kết quả đã đạt được trong năm qua, đối chiếu với từng tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh nghành giáo dục do liên đoàn lao động tỉnh Cà Mau ban hành, Ban chấp hành tiến hành tự chấm điểm từng mục theo quy định. Sau khi xem xét điểm từng phần, từng mục, BCH công đoàn cơ sở trường THCS Gò Công thống nhất điểm xây dựng CĐCS vững mạnh của đơn vị năm học 2008 – 2009 là 95.5/100 điểm.
( Có bảng chấm điểm kèm theo)
BCH công đoàn trường THCS Gò Công đề nghị công đoàn cấp trên xem xét, kiểm tra và phúc tra đẻ công nhận CĐCS vững mạnh 2008 – 2009.
Biên bản kết thúc vào lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày.


HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH CĐ THƯ KÝ