TÌM KIẾM TÀI NGUYÊN

TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN

Thư viện đề thi
Thư viện giáo án
Phần mềm giáo dục
Thư viện bài viết
Hình ảnh và bài giảng

XEM NGÀY VÀ GIỜ


TRA TỪ ĐIỂN BẠN THÍCH

TÌM VỚI GOOGLE


Tra theo từ điển:LIÊN KẾT XEM ĐIỂM THI

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Quản trị: Đào Tiến Tuyến
0948086626
(

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KHÁCH ĐẾN THĂM NHÀ

  1 khách và 0 thành viên

  BÌNH CHỌN TRANG WEB

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  HÌNH ẢNH THƯ VIỆN

  Images11.jpg Thiepdauxuan2.swf ChucTet_NhamThin6.swf Flash_chuc_tet_2012.swf Flash_chuc_tet_2012.swf 1111.swf 12206097643.jpg DVD1S2M009.jpg Xakhoi12.swf ThamBenNhaRong.mp3 DSC04005.jpg ChucTet.swf Chuc_mung_nam_moi7.swf Chuc_mung_nam_moi3.swf Ly_ruou_mung1.swf A011.jpg Happy_new_year.swf Qua_tang.jpg 2.jpg

  Finance Banking http://daotientuyen.violet.vn/entry/list/cat_id/528140 vnstudy.net http://daotientuyen.violet.vn/

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân
  Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:19' 06-12-2010
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 1398
  Số lượt thích: 0 người
  9:55 AM
  HìNH HọC 8
  Giáo viên: Tôn Nữ Bích Vân
  ĐỐI XỨNG TÂM
  TIẾT 14
  9:55 AM
  KIỂM TRA BÀI CŨ:
  Lấy điểm A không trùng với điểm O. Hãy vẽ điểm A` sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng AA`.

  O
  A’
  A
  9:55 AM
  Các chữ cái N và S trên chiếc la bàn có chung tính chất sau: đó là các chữ cái có tâm đối xứng.
  N
  S
  ĐỐI XỨNG TÂM
  TIẾT 14
  ĐỐI XỨNG TÂM
  TIẾT 14
  9:55 AM
  Với điểm O trung điểm của đoạn thẳng AA`, ta nói:
  A` là điểm đối xứng với điểm A qua điểm O.
  A là điểm đối xứng với A` qua điểm O.
  Hai điểm A và A` là hai điểm đối xứng với nhau qua điểm O.
  ĐỐI XỨNG TÂM
  TIẾT 14
  9:55 AM
  Qui ước: Điểm đối xứng với điểm O qua điểm O cũng là điểm O.
  1. Hai điểm đối xứng qua một điểm:
  Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu O là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó.
  (SGK)
  Định nghĩa:
  B
  B`
  Cho điểm B trùng với điểm O, hãy vẽ điểm B` đối xứng với điểm B qua O.
  .
  ĐỐI XỨNG TÂM
  TIẾT 14
  9:55 AM
  Cho điểm O và điểm A. Hãy vẽ điểm A` sao cho A` là điểm đối xứng của A qua O.
  Cách vẽ:
  1. Hai điểm đối xứng qua một điểm:
  (SGK)
  Định nghĩa:
  ĐỐI XỨNG TÂM
  TIẾT 14
  9:55 AM
  1. Hai điểm đối xứng qua một điểm:
  (SGK)
  Định nghĩa:
  B
  B`
  2. Hai hình đối xứng qua một điểm:
  .
  ĐỐI XỨNG TÂM
  TIẾT 14
  Thế nào là hai hình đối xứng qua một điểm?
  9:55 AM
  ?2
  Cho điểm O và đoạn thẳng AB(h.75)
  - Vẽ điểm A` đối xứng với A qua O.
  - Vẽ điểm B` đối xứng với B qua O.
  - Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB, vẽ điểm C` đối xứng với C qua O.
  - Dùng thước để kiểm nghiệm rằng điểm C` thuộc đoạn thẳng A`B`.
  C
  Hai đoạn thẳng AB và A`B` gọi là hai đoạn thẳng đối xứng với nhau qua điểm O.
  Vậy một cách tổng quát, thế nào là hai hình đối xứng nhau qua một điểm?
  .
  .
  9:55 AM
  1. Hai điểm đối xứng qua một điểm:
  (SGK)
  Định nghĩa:
  B
  B`
  2. Hai hình đối xứng qua một điểm:
  .
  Hai hình gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu mỗi điểm thuộc hình này đối xứng với một điểm thuộc hình kia qua điểm O và ngược lại.

  Định nghĩa:
  Điểm O gọi là tâm đối xứng của hai hình đó.
  (SGK)
  .
  ĐỐI XỨNG TÂM
  TIẾT 14
  9:55 AM
  Trên hình vẽ bên, ta có:
  *Hai đoạn thẳng AB và A`B` đối xứng với nhau qua điểm O.
  *Hai đường thẳng AB và A`B` đối xứng với nhau qua điểm O.
  *Hai góc ABC và A`B`C` đối xứng với nhau qua điểm O.
  *Hai tam giác ABC và A`B`C` đối xứng với nhau qua điểm O.
  B`
  A`
  B
  A
  .
  O
  C
  C`
  *Hai đường thẳng AB và A`B` đối xứng với nhau qua điểm O.
  9:55 AM
  1. Hai điểm đối xứng qua một điểm:
  (SGK)
  Định nghĩa:
  B
  B`
  2. Hai hình đối xứng qua một điểm:
  .
  Định nghĩa:
  (SGK)
  B`
  A`
  B
  A
  .
  O
  C
  C`
  Nếu hai đoạn thẳng (góc, tam giác) đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau.
  A`
  B
  A
  O
  ĐỐI XỨNG TÂM
  TIẾT 14
  9:55 AM
  O
  Hai chiếc lá đối xứng với nhau qua điểm O.
  9:55 AM
  O
  Hai chiếc lá đối xứng với nhau qua điểm O.
  9:55 AM
  1. Hai điểm đối xứng qua một điểm:
  (SGK)
  Định nghĩa:
  B
  B`
  2. Hai hình đối xứng qua một điểm:
  .
  Định nghĩa:
  (SGK)
  B`
  A`
  B
  A
  .
  O
  C
  C`
  3. Hình có tâm đối xứng:
  ĐỐI XỨNG TÂM
  TIẾT 14
  9:55 AM
  ?3
  Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD. Tìm hình đối xứng với mỗi cạnh của hình bình hành qua điểm O.
  Trên hình vẽ, điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc cạnh của hình bình hành ABCD qua O cũng thuộc cạnh của hình bình hành.
  Ta nói điểm O là tâm đối xứng của hình bình hành ABCD, hình bình hành là hình có tâm đối xứng.
  Vậy thế nào là tâm đối xứng của một hình?
  9:55 AM
  1. Hai điểm đối xứng qua một điểm:
  (SGK)
  Định nghĩa:
  2. Hai hình đối xứng qua một điểm:
  Định nghĩa:
  (SGK)
  3. Hình có tâm đối xứng:
  Định nghĩa:
  Điểm O gọi là tâm đối xứng của hình H nếu điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc hình H qua điểm O cũng thuộc hình H.
  Ta nói hình H có tâm đối xứng
  (SGK)
  A`
  .
  B`
  A`
  B
  A
  .
  O
  C
  C`
  Định lí:
  Giao điểm hai đường chéo của hình bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành đó.
  (SGK)
  ĐỐI XỨNG TÂM
  TIẾT 14
  9:55 AM
  ?4
  Trên hình vẽ, các chữ cái N và S có tâm đối xứng, chữ cái E không có tâm đối xứng. Hãy tìm thêm một vài chữ cái khác (kiểu chữ in hoa) có tâm đối xứng.
  N
  S
  E
  9:55 AM
  Một số hình có tâm đối xứng
  9:55 AM
  9:55 AM
  Chọn câu trr lời đúng:
  Các chữ cái in hoa nào sau đây có tâm đối xứng?:
  a/ M, N, O, S, H
  b/ M, I, H, Q, N
  c/ S, N, X, I , H
  d/ T, H, N, P, O
  9:55 AM
  Đúng
  Đúng
  Đúng
  Sai
  Các câu sau đúng hay sai?
  Đúng?
  Sai?
  9:55 AM
  Bài 52/SGK
  ABCD là hình bình hành
  E đối xứng với D qua A
  F đối xứng với D qua C
  E đối xứng với F qua B
  Chứng minh:
  Tứ giác ACBE có:
  AE // BC (vì AD // BC)
  AE = BC (cùng bằng AD)
  nên ACBE là hình bình hành.
  Suy ra:AC // BE và AC = BE(1)
  Tương tự ACEB là hình bình hành:
  AC // BF và AC = BF(2)
  Từ (1) và (2) ta có E, B, F thẳng hàng (tiên đề Ơ-clit) và
  BE = BF. Suy ra B là trung điểm của EF.
  Vậy E đối xứng với F qua B.
  Tứ giác ACBE là hình gì?
  Tứ giác ACFB là hình gì?
  .
  9:55 AM
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  J
  K
  L
  M
  P
  Q
  R
  T
  U
  V
  Y
  W
  Cho các chữ cái (kiểu chữ in hoa) sau:
  Hãy tìm các chữ cái có tâm đối xứng
  H
  I
  O
  S
  X
  Z
  N
  9:55 AM
  *Học kỹ bài
  * Làm bài tập 50, 51, 53, 54 /SGK.
  * Chuẩn bị tiết "Luyện tập"
  +So sánh phép đối xứng trục và đối xứng tâm
  + Soạn bài tập trong phiếu học tập
  9:55 AM
  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
  Avatar
  Chúc thầy tuần mới vui vẻ!
  No_avatar
  Ngây thơmong thay de giang day chung emThè lưỡi
  Avatar

  Xin chào Chủ nhà !!  .Hôm nay ! Nhân dịp em mới thành lập web.Kính mong BQT bỏ chút thời gian thời đến thăm  Giaos dục và đào tạo tại http://violet.vn/giaoducvadaotao/ để em có được tên miền .violet ạ !! Xin cảm ơn BQT web đã đến thăm để góp thêm 1 lượt truy câp trong 700 lượt web.

   chúc

   
  Gửi ý kiến